Matèries principals: Història de la Música, Estètica, Pensament Musical, Patrimoni Musical, Catalogació i Documentació, Temes de Recerca en Musicologia, Història de l’Òpera, Dramatúrgia Musical, Semiòtica de la Música, Música del Segle XVIII, Història del Teatre, Literatura i Cultura del Segle XVIII, treballs de final de grau i de màster, etc.

A banda dels meus coneixements per impartir les diverses matèries, les meves competències principals com a docent són:

  • TIC i educació superior:
    • Creació de continguts i organització del material docent: Wikispace, Moodle, Google Classroom, Evernote, Symbaloo, WordPress, Doodle, Mindomo.
    • Feedback i feedfordward: Google Drive, Dropbox Paper, Wikispace, Moodle.
    • Avaluació i TIC: CoRubrics, Moodle, Kahoot.
  • Educació centrada en el procés d’aprenentatge del propi alumne per tal de desenvolupar la seva autonomia.
  • Desenvolupar el pensament crític i el compromís ètic dels alumnes.