• 2005-2006: Professora associada del 2n cicle d’Història i Ciències de la Música de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assignatures: Patrimoni Musical Espanyol i Hispanoamericà i Música del Manierisme.
 • 2013-2015: col·laboracions docents a la Universitat de Bolonya.
  • Seminaris dins del doctorat de Musica, Cinema i Teatre:
   • 2013: “Altre musiche, altre drammaturgie: la tonadilla escénica” dins del doctorat de Musica, Cinema i Teatre.
   • 2014: Seminari “Il teatro musicale spagnolo dal Siglo de Oro al Secolo dei Lumi”
  • 2014: Seminari “El sueño de la razón: la Ilustración y sus sombras en la España del siglo XVIII”, en el Centro Studi sul Settecento Spagnolo del Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne.
  • 2014-2015: col·laboració en l’assignatura “Letteratura Spagnola: secolo XVIII”, impartida junt amb el Prof. Luigi Contadini dins del Màster de Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali.
 • 2015-2017: docència a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Docent del grau de Musicologia. Assignatures: Patrimoni Musical i Temes de Recerca Musicològica.
  • Docent del Màster de Musicologia, Pedagogia de la Música i Interpretació de la Música Antiga.
  • Tutories de treballs de grau i màster.
  • Direcció de tesis.
 • 2017 en endavant:
  • Professora del Conservatori Superior de Música del Liceu. Assignatures: Història de la Música i Estètica, treballs de final de grau.
  • Correctora de continguts del grau de Musicologia de la Universitat Alfons X el Savi.
 • 2018 en endavant:
  • Professora de Mètodes d’Investigació i direcció de treballs finals del Màster d’interpretació del Conservatori Superior de Música del Liceu.
  • Professora de Pensament Musical II (segles XVIII-XXI), Música del Classicisme i Òpera i Sarsuela del Grau de Musicologia de la Universitat Alfons X el Savi.
  • Directora de Treballs de Final de Màster del Màster en Interpretació i Investigació Musical de la Universitat Internacional de València.
 • A partir de 2019: professora de cursos de l’Institut de Formació Contínua de la UB (els Juliols de la UB i Gaudir UB): Òpera i Mite, Les òperes de Mozart, Música i Cinema, Richard Wagner: obra i pensament.