Una part important del meu currículum té a veure amb el patrimoni, sobretot musical:

  • He fet el Postgrau d’Arxivística de la Universitat Nacional a Distància: Arxivística: la Gestió Documental en un Món Digitalitzat (2017-2018).
  • He estat professora de les assignatures de Patrimoni Musical Espanyol i Hispanoamericà i Patrimoni Musical (Universitat Autònoma de Barcelona).
  • Formo part del grup IFMuC de la UAB, on he impartit docència, he publicat articles i he participat en congressos i simposis internacionals.
  • També he coordinat la biblioteca del Centro Studi sul Settecento Spagnolo de la Universitat de Bolonya (2013-2015).