Beques i estades
  • Beca per a la formació d’investigadors de la Fundació Joan Maragall (2001-2002). Treball realitzat: “L’expressió del sentiment cristià a la música contemporània (1945-2000)” (inèdit)
  • Beca predoctoral FI per a la Formació de Personal Investigador de la Generalitat de Catalunya (2002-2005) per a treballar a l’Institut de Musicologia “Ricart i Matas” i al Departament d’Art de la UAB sota la direcció de Francesc Bonastre Bertran.
  • Beca BE de la Generalitat de Catalunya per a realitzar una estada breu a la Universitat de Ratisbona (Alemanya) sota la supervisió del professor Rainer Kleinertz (setembre-novembre 2005).
  • Beca del Servei Alemany d’Intercanvi Estranger (DAAD) per fer una estada postdoctoral breu a la Universitat del Sarre (Saarbrücken, Alemanya), abril-maig 2011.
  • Ajut postdoctoral de dos anys, del Ministeri d’Educació, per investigar en el Dipartimento di Musica e Spettacolo de la Universitat de Bolonya (Itàlia) (2011-2013).
  • Contracte postdoctoral (assegno di ricerca) per investigar en el Centro Studi sul Settecento Spagnolo del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne de la Universitat de Bolonya (2013-2015).
  • Juan de la Cierva Incorporació del Departament d’Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (2015 – 2017)
Premis
  • Premi Hedy King Robinson de Teoria de la Música (2007).
  • Segon premi del Otto Mayer-Serra Award 2018, atorgat pel Center for Iberian and Latin American Music de la University of California, Riverside, amb l’article “El cuerpo cantante en las tonadillas a solo para Miguel Garrido”. Aquest article sortirà publicat en el número de juliol de 2019 de la revista Diagonal