Línies principals de recerca: 

La meva línia principal de recerca és el teatre musical del segle XVIII hispànic, sobretot la tonadilla. Tot i això, vaig iniciar la meva carrera investigadora amb un ajut de la Fundació Joan Maragall per estudiar la música religiosa contemporània. En realitat, la meva manera d’enfocar la musicologia és absolutament transversal. De fet, el que em resulta més interessant de la tonadilla és que funciona com a mirall (distorsionant i enormement atractiu) d’un context fascinant. És per això que m’hi he apropat des de punts de vista tan variats com la semiòtica de la música i de la dramatúrgia musical, la narratologia, els estudis de gènere, la dansa i el teatre, la Il·lustració i la cultura popular de l’època, del localisme al cosmopolitisme (vincles amb Itàlia o França), el cos dels intèrprets i personatges… i fins i tot des de la pràctica com a cantant.

Dins d’aquesta línia tan transversal i pràctica també s’hi engloba el projecte que la coreòloga María José Ruiz Mayordomo i jo estem portant a terme des de fa uns anys. Es tracta de l’estudi de la música de dansa del segle XVIII hispànic a partir d’una metodologia transdisciplinar i teòrico-pràctica que ja ha donat fruits molt interessants en congressos internacionals (Madrid, Logroño, Nova York) i vàries publicacions.

També formo part dels grups de recerca “Music and Signification” (Universitat de Helsinki), Athena Musica (Universitat de Bolonya), MOVACT (Université de Pau et des Pays de l’Adour), MUSC i IFMuC (UAB)